رهبر من | دوست می‌دارم تمام مردم این سرزمین را

رهبر من | دوست می‌دارم تمام مردم این سرزمین را | عکس خامنه ای | بهنام شیرمحمدی

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.