اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اساتید اندیشه انقلاب اسلامی

تصویر استاد مهدی جمشیدی

استاد مهدی جمشیدی

مهـدی جمشـیدی

متولد : 1360

پست الکترونیکی: m.jamshidi.60@gmail.com

عضو هيأت علمیِ گروه فرهنگ‌پژوهيِ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ی اسلامي

تحصیلات دانشگاهی: كارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی/ دانشگاه شاهد.

تحصیلات حوزوی: مطالعات در قلمرو «فلسفه» و «كلام»

كتاب‌ها:

 • بنیادهای اجتماعیِ وقوع انـقلاب اسلامی در نظریه‌ی علامه مطهری. تهران: دانشگاه امام صادق(ع). ۱۳۹۰٫
 •  اصلاح‌طلبـیِ سکولار. تهران: ستوس. ۱۳۹۲٫
 • نظریه‌ی فرهنـگیِ استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ۱۳۹۳٫
 •  رهيافت اسلامي در علم اجتماعي(از چيستي وجود تا چرايي و چگونگي ايجاد). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • [كتاب‌هاي منتشر نشده]:
 • معناپژوهيِ علوم انساني. شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 • علوم انسانيِ اسلامي در رهيافت امام خميني. شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 • علوم انسانيِ اسلامي در رهيافت امام خامنه‌اي. شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 • سیاست‌های فرهنـگیِ دولت‌های پس از انقلاب.
 • روايت انتقادیِ آیت‌الله خامنه‌ای از منطقِ فرهنگیِ غرب.
 •  عقلانیّت در جهان اجتماعي؛ عقلانیّت جهادی و ابزاری از منظر استاد مطهری).
 • نظریة به‌هم‌آمیختگیِ نسبيِ فرهنگ و علوم انسانی؛ برداشت استاد مطهري از مناسبات فرهنگ و علوم انسانی.
 •  تمدّن در اندیشه‌ی علامه جعفری.

مقاله‌های علمی – پژوهشی:

 • «ماهيت رهبريِ امام خمينی(ره) در نظریه‌ی علامه مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ انقلاب اسلامی. سال نهم. تابستان ۱۳۹۱٫ شماره ۲۹٫ صص ۶۱-۷۶٫
 • «تحليل فرهنگي- انتقاديِ گفتمان‌هاي سكولاريستي در جنبش دانشجوييِ متأخّر ايران». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامي. سال شانزدهم. شماره سوم. پاییز ۱۳۹۱٫ صص ۴۸۵-۵۰۸٫
 • «هستی‌شناسیِ فرهنگی در اندیشه‌ی آیت‌الله مرتضی مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ نظریه‌های اجتماعیِ متفکران مسلمان. سال دوم. شماره‌ی دوم. بهار و تابستان ۱۳۹۱٫ ۱۴۱-۱۶۶٫
 • «هستی‌شناسیِ اجتماعی در تفکر علامه‌ی شهید مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ اسراء. سال چهارم. شمارة دوازدهم. تابستان ۱۳۹۱٫ صص ۱۳۱-۱۶۴٫
 • «معرفت‌شناسیِ اجتماعی در تفكر علامه مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ ذهن. سال سيزدهم. شماره‌ي پنجاهم. تابستان ۱۳۹۱٫ صص ۱۸۵-۲۱۲٫
 •  «امکان و دلالت‌های مدخلیّت اسلام در شکل‌گیری انقلاب اجتماعی». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ انقلاب اسلامی. ۱۳۹۴
 • «مناسبات فرهنگ اسلامي با علوم انسانی در تفكّر آيت‌الله مرتضي مطهري». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ راهبرد فرهنگ. ۱۳۹۴٫
 • «مدخل فرهنگ». دانشنامه‌‌ی انقلاب اسلامی. مؤسسة فرهنگی – پژوهشی انقلاب اسلامی. ۱۳۹۴٫/

مقاله‌های علمی – ترویجی:

 • «علل جامعه‌شناختي ظهور و افول اصلاح‌طلبان». ماهنامه‌ی علمي- ترويجي معرفت. سال هجدهم. شماره ١٣٨. خرداد ١٣٨٨. صص ٣٣-٥٤.

مقاله‌های علمی – تخصصی:

 •  «نگاهي انتقادي به انديشه‌ی كثرت‌گرايي فرهنگي». فصلنامه‌ی علمی- تخصصیِ انديشه‌ی انقلاب اسلامي. شماره ١٣ و ١٤؛  بهار و تابستان ١٣٨٤. صص ٢٨٤-٣٠٧.
 • «تحلیلی بر کشمکش فیلم آلزايمر با منطقِ تجربه‌گرایی». فصلنامه‌ی علمی- تخصصیِ دین و رسانه. شماره‌ی پنجم. زمستان ۱۳۹۱٫ صص ۴۱-۷۳٫
 •  «منطق تئوریک علامه مطهری برای تحلیل جامعه‌ی پساانقلابی ایران». فصلنامه‌ی علمی- تخصصیِ پانزده خرداد. سال دهم. شمارة ۱۳۴٫ زمستان ۱۳۹۱٫ صص ۸۳-۱۲۲٫
 • «تعلیل فرهنگیِ انحطاط تمدّنی مسلمانان در اندیشه‌ی استاد مطهری». فصلنامه‌ی علمی- تخصصیِ تماشاگه راز. سال اول. شماره سوم. پاییز ۱۳۹۱٫ صص ۱۳۱-۱۶۰٫
 •  «اصول موضوعه‌ي رسانه‌ي ديني: با تأكيد بر تفكر علامه مطهري درباره‌ي تلويزيون». فصلنامه‌ی علمی- تخصصیِ دین و رسانه. شماره‌ی ششم. بهار ۱۳۹۳٫ صص ۵۵- ۸۰٫
 •  «سیر تاریخی، ریشه‌ها و آموزه‌های نهضت ترجمه در دورة تمدّن اسلامی». كتاب مقالات همايش ملّي تمدّن نوين اسلامي.