رهبر من | رهبرم سید علی خامنه ای

رهبر من | رهبرم سید علی | تصویرسازی | میرپیمان احمدی پور

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.