رهبر من | موسی جلودار است و نیل اندر میان است

رهبر من | موسی جلودار است و نیل اندر میان است | بهمن جلالی نوکنده

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.