رهبر من | همه ایل و تبارم به فدایت آقا

رهبر من | همه ایل و تبارم به فدایت آقا | پوستر خامنه ای | عباس گودرزی

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.