رهبر من | خامنه ای عزیز را، عزیزِ جان خود بدانید

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.