رهبر من | خام نه‌ای

رهبر من | رسم تو حسینی است، پی نام نه‌ای در بند وفای کوفه و شام نه‌ای در فتنه‌ی سنگ، ای سبو فهمیدیم در کوره‌ی دهر پخته‌ای خام نه‌ای | حرفوگرافی‌ سید محمدرضا میری

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.