رهبر من | خامنه ای را عزیز جان خود بدانید

رهبر من |خامنه ای را عزیز جان خود بدانید | تصویر رهبر | سارا هادیان

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.