رهبر من | جمال چهرۀ تو حجّتِ موجّه ماست

رهبر من |خامنه ای را عزیز جان خود بدانید | تصویر رهبر | سارا هادیان

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.