شعار روضه آب | منویات

جلسه پیش رو

روضه آب یک محفل خصوصی است که در آن فعالان انقلاب اسلامی در زمینه اندیشه، رسانه و عملیات گرد هم جمع می‌شوند؛ این محفل در اولین دوشنبه هر ماه قمری برگزار می‌گردد و مکان آن به صورت چرخشی به میزبانی اعضای مجموعه منویات است.

جلسه اول | ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
بحث: نرم افزارهای نیل امت به امامت
منزل اول: از ولایت به مودت
دریافت صوت سخنرانی 

جلسه دوم | ۱۱ مهر ۱۴۰۱
بحث: نرم افزارهای نیل امت به امامت
منزل دوم: از ایمان جمعی به عمل صالح
دریافت صوت سخترانی | دریافت اعلان

جلسه سوم | ۹ آبان ۱۴۰۱
بحث: نرم افزارهای نیل امت به امامت
منزل سوم: تقوا تمدنی از منظر امام
دریافت صوت سخترانی بخش اول |  بخش دوم | دریافت اعلان

جلسه چهارم | ۷ آذر ۱۴۰۱
بحث: نرم افزارهای نیل امت به امامت
منزل چهارم: جهاد کبیر و گام‌های تمدنی
دریافت صوت سخنرانی | دریافت اعلان

جلسه پنجم | ۵ دی ۱۴۰۱
بحث ویژه: انسان کامل و اعطای فرزند
جایگاه حضرت زهرا در رابطه پیامبر اکرم و خداوند متعال
دریافت صوت سخنرانی | دریافت اعلان

جلسه ششم | ۳ بهمن ۱۴۰۱