اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اساتید اندیشه انقلاب اسلامی

استاد کمیل باقرزاده

استاد سید محمدحسین راجی

استاد عادل پیغامی

استاد رضا غلامی

استاد کمیل خجسته

استاد اسماعیل فخریان

استاد مصطفی امینی‌‌خواه