بخش ولایت طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

بسته محتوایی بخش ولایت طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

بخش ولایت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

بخش ولایت طرح کلی

بخش ولایت کتاب طرح کلی آخرین بخش از این کتاب است و بعید نیست اصلی ترین مفاهیمی که مقام معظم رهبری حفظه الله قصد بیان آن را داشته، در این بخش منعکس شده باشد.
به بیان دیگر بخش ولایت مبتنی بر منطق نظری بخش توحید، مبتنی بر منطق عملی ایمان و در تکمیل و ثمردهی بخش نبوت است.
ایجاد خوانش جدید نسبت به مفهوم ولایت، ارائه نظام سلبی مفهوم ولایت در مقابل مفهوم طاغوت و … اصلی ترین مباحث این بخش را تشکیل می‌دهند.

متن جلسات بخش ولایت، صوت‌های بخش ولایت، نمودارهای بخش ولایت، خلاصه بخش ولایت و … مواردی است که در این صفحه موجود است و با یاری شما در صفحه تعامل تکمیل خواهد شد انشاالله.